← Tüm Blog Yazıları

e-fatura mükellefine e-arşiv fatura kesilir mi?

Faturayı kesen firma ya da kişi e-fatura uygulamasına henüz dahil olmamışsa e-arşiv faturası da kesmesi mümkündür. Fakat faturayı kesen taraf ve fatura kesilen tarafın ikisi de e-fatura mükellefiyse, e-arşiv fatura yasal olarak kesilemez.

e-Fatura mükellefine e-arşiv fatura kesilebilir mi?

Faturayı kesen firma ya da kişi e-fatura uygulamasına henüz dahil olmamışsa e-arşiv faturası da kesmesi mümkündür. Fakat iki faturayı kesen taraf ve fatura kesilen tarafın ikisi de efatura mükellefiyse, e-arşiv fatura yasal olarak kesilemez.

E-fatura mükellefi, e-arşiv kesintisi sonrasında bu e-arşiv faturasının geçerli olmadığını fark ettiğinde, faturayı kesen kişiye başvurarak e-arşiv faturasının iptal edilmesini ve yeni bir e-fatura düzenlenmesini talep etmelidir.

Bu yeni e-faturanın düzenlenmesi için, mal veya hizmetin teslimat tarihinden itibaren 7 gün içinde işlem yapılmalıdır. Bu süre zarfında gerekli e-faturanın düzenlenmemesi durumunda, usulsüzlük cezası uygulanabilir.

Herhangi bir hata nedeniyle düzenlenmiş olan e-arşiv veya matbu fatura, kayda alındığında iptal edilemez ve bu durumda cezai yaptırım söz konusu olabilir.

Alıcı pozisyonundaki e-fatura mükellefi, böyle bir durumla karşılaştığında, e-arşiv faturasının iptal edilmesi ve yeni bir e-fatura düzenlenmesi talebinde bulunma hakkına sahiptir.

e-Fatura mükellefine e-arşiv fatura kesildiğinde bir ceza uygulanır mı?

Yukarıda bahsettiğimiz gibi, bir e-fatura mükellefine e-arşiv faturası kestiğiniz durumda 7 günlük bir iptal şansınız mevcut. Bu 7 günlük süreyi aştığınız ve fatura kayda alındığı veya KDV Beyannamesi’ne konu edildiği takdirde iptal edilemez.

Bu durumda Vergi Usul Kanunu gereğince sizlere birtakım cezai yaptırım uygulanır.

e-Fatura mükellefine kesilen e-arşiv faturayı kim /nasıl iptal edilir?

e-Fatura mükellefine kesilen e-arşiv faturasını iptal etme işleminini faturayı kesen firma ya da kişi yapmalıdır. Hatalı kesilen fatura 7 gün içinde, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın iptal ve itiraz portalı aracılığıyla gerekli işlemleri yapabilir ve yanlışlıkla gönderilen faturaları iptal edebilirsiniz.

İptal edilen e-arşiv faturasını, iptal işlemini gerçekleştirdiğiniz günün akşamından sonraki gün Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirmeniz gerekmektedir.

Eğer iptal süresi olan 7 gün aşılırsa, alıcının satıcıya bir iade faturası düzenlemesi önerilir. İade faturası, satıcıya ulaştıktan sonra, yeniden bir e-fatura düzenlenip alıcıya iletilmelidir.

e-Fatura mükellefine kesilen e-arşiv faturanın cezası nedir?

Düzenlenen e-arşiv faturanın iptali: e-Fatura kullanıcısı olan mükelleflere e-arşiv fatura düzenlenmesi halinde, düzenleyen tarafın faturayı iptal ederek e-fatura olacak şekilde yeni bir fatura düzenlemesi gerekmektedir. e-Arşiv faturanın iptali ile ilgili bilgileri şu yazımızda bulabilirsiniz.

İade faturası talebi: e-Arşiv fatura düzenleyen taraf, karşı taraf faturayı muhasebeleştirmişse iade faturası talep edebilir. İade faturası kesildikten sonra firma alıcısına e-fatura düzenleyebilir.

Ceza ve yaptırımlar: e-Fatura kullanıcısına hatayla düzenlenen e-arşiv faturanın zamanında iptalinin yapılmaması, iade faturasının düzenlenmemesi ve her iki tarafın da e-arşiv faturayı kayıt altına alması ve KVD Beyannamesinde konu etmesi durumunda Vergi Usul Kanunu gereğince cezai yaptırım söz konusu olabilir. e-Fatura mükellefi olan bir firmaya e-arşiv fatura düzenlense bile, zorunluluk kapsamındaki mükelleflerin düzenlenmesi gereken asıl belge olan e-faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içinde düzenlenmemiş olması durumunda ,düzenlenmeyen e-fatura için bu belgeyi düzenlemek ve almak zorunda olanlara Kanunun 353'üncü maddesinin birinci bendine göre; her bir belge için 2022 yılı için 500 TL'den az olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının %10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. Bir takvim yılı içinde her bir belgeye ilişkin olarak tespit olunan özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 250 bin Türk lirasını geçemez.


Hantal programından vazgeçmeye ne dersin?
Hemen ücretsiz başla.