← Tüm Blog Yazıları

Konaklama Vergisi Nedir Nasıl Hesaplanır?

Konaklama vergisi 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği'nin 14 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla beraber tüm turizm işletmelerinde kullanılması zorunlu hale geldi. Konaklama vergisinin ne olduğu ve nasıl hesaplandığına ilişkin bilgi edinmek için blog yazımızı okuyabilirsiniz.

Konaklama Vergisi Nedir Nasıl Hesaplanır?

Konaklama Vergisi Nedir?

Konaklama vergisi, konaklama hizmeti veren işletmelerden geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetlerden (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri, havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) alınan bir vergidir.

Konaklama vergisi, oteller, moteller, hanlar ve kiralık tatil yerleri gibi konaklama hizmetlerinin satın alınmasından alınan bir vergidir. 

Konaklama Vergi Oranı Nedir?

Konaklama Vergisi, 01 Ocak 2023 tarihinden itibaren %2 oranında hesaplanır. Verginin matrahı; verginin konusuna giren hizmetler karşılığında, katma değer vergisi hariç, hizmet ve değerler toplamıdır. 

Konaklama Vergisi Faturada Nasıl Gösterilir?

Konaklama Vergisi, fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilir. Bu vergiden herhangi bir ad altında indirim yapılamaz. Bu vergi, katma değer vergisi matrahına dahil edilmez.

Konaklama Vergisi Örnek Hesaplama

Burada dikkat edilmesi gereken husus hem KDV’nin hem de konaklama vergisinin net tutar üzerinden hesaplanması gerektiğidir.

Konaklama Bedeli (KDV hariç): 10.000 TL
Hesaplanan Konaklama Vergisi Tutarı (10.000 TL x 0,02=): 200 TL
KDV Matrahı: 10.000 TL
Hesaplanan KDV Tutarı (10.000 TL x 0,08=): 800 TL
GENEL TOPLAM: 11.000 TL

Konaklama Bedeli İstisnaları

Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler; karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri; konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler konaklama bedeli istisnaları içerisindedir.

Hantal programından vazgeçmeye ne dersin?
Hemen ücretsiz başla.