← Tüm Blog Yazıları

İskonto Nedir? Satır İskontosu Nasıl Uygulanır?

İndirim, kelime anlamıyla fiyat üzerinde yapılan değer düşüşüdür. İskonto da indirimin eş anlamlısıdır ve genellikle muhasebe ve finans sektöründe kullanılır. İskonto normal fiyatın daha altında bir fiyat olmalıdır. Mağazalar bazı mevsimlerde, bazı ürünlerin fiyatlarında ellerinde kalan stok miktarını azaltmak için iskonto yapabilirler.

İskonto Nedir? Satır İskontosu Nasıl Uygulanır?

İndirim, kelime anlamıyla fiyat üzerinde yapılan değer düşüşüdür. İskonto da indirimin eş anlamlısıdır ve genellikle muhasebe ve finans sektöründe kullanılır. İskonto normal fiyatın daha altında bir fiyat olmalıdır. Mağazalar bazı mevsimlerde, bazı ürünlerin fiyatlarında ellerinde kalan stok miktarını azaltmak için iskonto yapabilirler.

Muhasebede genel olarak İskonto bir borcun ya da bedelin ödenmesi esnasında yapılan indirimdir. Alış ve satış iskontosu olmak üzere iki tür iskonto vardır.

İskonto hesaplanırken iskonto oranı ve malın fiyatı hesaplanır. Örneğin bir malın fiyatını 50 TL olarak hesaplayalım ve yapacağımız indirim oranı yüzde 10 olsun. 50'nin 10'da birini aldığımız zaman indirim miktarı 5 TL olarak çıkar ve siz ürününüzü iskontolu olarak 45 TL'ye satmış olursunuz. 

İskontoyu faturanın altında tüm ürün/hizmet satırlarına uygulayabileceğiniz gibi, faturada yer alan sadece bir ürün/hizmet satırına veya birden fazla ürün/hizmet satırına farklı oranlarda uygulayabilirsiniz.

b2b.net online muhasebe programında hem satır bazında farklı oranlarda hem de fatura altında iskonto uygulayabilirsiniz. Ayrıca saha satış temsilcilerinize vereceğiniz maksimum indirim/iskonto oranıyla plasiyerleriniz de yetkileri dahilindeki müşterilerine/bayilere hem fatura altında hem de satır bazında iskonto yaparak sipariş oluşturabilirler.


Hantal programından vazgeçmeye ne dersin?
Hemen ücretsiz başla.