← Tüm Blog Yazıları

B2B Nedir?

E-ticaret çalışmaları üzerine yoğunlaşan herkesin sık duyduğu terimler arasında gelen B2B nedir? Kısaltmasının, "Business to Business" kelime grubunu kapsadığı bu terim; şirketler arası ticaret, pazarlama, satış çalışmalarını kapsar.

B2B Nedir?

E-ticaret çalışmaları üzerine yoğunlaşan herkesin sık duyduğu terimler arasında gelen B2B nedir? Kısaltmasının, "Business to Business" kelime grubunu kapsadığı bu terim; şirketler arası ticaret, pazarlama, satış çalışmalarını kapsar.

Şirketten şirkete satış süreçlerinde B2B, yeni nesil iş modeli olarak kabul edilir. E-ticaret alanında ise B2B, dijital pazarlamanın olanakları sayesinde bilhassa KOBİ'ler için oldukça avantajlı sayılmaktadır. Geleneksel pazarlama yollarına nazaran daha başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlayan B2B, maliyet düşürme hususunda da firmaların yüzünü gülümsetir.

B2B Nasıl Yapılır?

B2B pazarlama, yeni nesil pazarlama metotları ile gerçekleştirilebilir. Müşteri odaklı düşünen, müşteri ihtiyaçları üzerine aksiyon geliştiren firmaların ilk olarak web sitelerini B2B pazarlamaya uygun yaklaşımlar ile revize etmeleri gerekir.

Tüm dünyada e-ticarete katılan kişilerin toplam sayısı 1,2 milyarı geçerken, ülkemizdeki internet kullanıcı sayısı da 46 milyonu geçti. Dolayısıyla nüfusun 3’te 2’si internet kullanıcısı durumunda bulunuyor. Dünyadaki istatistikleri Türkiye’ye uyarlarsak, ülkemizde e-ticarete katılan (internetten alış veriş yapan) kişi sayısının 12-15 milyon kişi civarında olduğunu söyleyebiliriz.

Bu rakamlarla birlikte dünya çapında perakendedeki payı %8,5 seviyesine çıktığı kaydedilen e-ticaret, ticaret alanında kendi dilini oluşturmaya başlayan bir kategori haline geldi. 

B2B, firmadan firmaya satış ve pazarlama yapılan pazarlama yöntemi olarak anlatılabilir. Mal ve hizmet üreten şirketlerin üretim aşamasında ihtiyaç duydukları malzemeleri internet üzerinden satan siteler (ya da sanal mağazalar), B2B pazarlama yöntemine bağlı olarak çalışan firmaların e-ticaret siteleridir.

B2B, B2C ve C2C. Günlük hayatımızda sıklıkla duyduğumuz bu kavramların anlamlarını gerçekten biliyor muyuz? Bu yazımızda tüm bu kavramların anlamlarını örneklerle birlikte incelerken, hangi noktalara evrilebileceğini analiz edeceğiz. Hadi başlayalım!

B2B İş Modeli Nedir?

“Business to Business”, Türkçesiyle “Şirketten Şirkete” kavramı şirketlerin kendi aralarında gerçekleştirdikleri pazarlama veya satış uygulamalarını ifade eden kısa tanımdır. B2B alanında faaliyet gösteren şirketler, temel olarak birbirlerinin sunduğu hizmetleri iyileştirme prensibi ile çalışır. B2B iş modelinin ortaya çıktığı başlıca durumlar şunlardır:

  • Ham madde ticareti: Bir işletme, üretim sürecinde ihtiyaç duyduğu ürünleri başka bir işletmeden tedarik eder. Örnek: Ayakkabı üretimi yapan bir işletmenin deri toptancısından ürün tedarik etmesi.
  • Operasyonel sebeplerle kurulan iş birlikleri: Bir işletme, kendi yetkinliğinin yetersiz kaldığı bir noktada başka bir işletmeden destek alabilir. Örnek: İnsan kaynakları alanında yetersiz kalan bir işletmenin, bu alanda danışmanlık hizmeti veren bir işletmeyle çalışması.
  • Toptancı-perakendeci iş modeli: Bir işletme, ürünlerini toptan olarak perakende satış yapan bir işletmeye satabilir. Örnek: Market zincirlerinin birçok farklı ürün kolunda tedarikçilerle kurduğu iş birlikleri.

Aslına bakarsanız tüm şirketler, üretim faaliyetlerini devam ettirmek amacıyla B2B iş modelini uygulamak zorundadır. Bu noktada incelenebilecek en uygun örneklerden biri, bir otomobilin üretim sürecidir. Bir otomobil, lastiklerinden elektronik aksamına kadar binlerce farklı parçanın bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Tüm bu parçaları birçok farklı tedarikçiden satın alan üretici, ürüne son halini verdikten sonra tüketicilere sunmaktadır. Bu noktada ana üreticinin tedarikçilerle kurduğu iş modeli, B2B iş modelinin en net örneklerinden biridir. Yani aslında bir otomobil satın aldığınızda, muhtemelen onlarca hatta yüzlerce markanın ürününü satın almış oluyorsunuz.


Hantal programından vazgeçmeye ne dersin?
Hemen ücretsiz başla.