← Tüm Blog Yazıları

2024 e-Defter Berat Yükleme Süreleri ve Tercihleri

Bilindiği gibi e-Defter berat dosyalarının yüklenmesiyle ilgili aylık veya geçici vergi dönemleri tercihine göre, e-defter berat dosyalarının yükleme zamanları değişiyor. Yükleme tercihleri 31 Ocak 2024'e kadar yapılabilir.

19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No'lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde değişiklik yapan 3 Sıra No'lu Elektronik Defter Tebliğin “4.3.4” bölümü doğrultusunda aylık dönemler için oluşturulacak e-defterlerin berat dosyalarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenebilmesi imkanı getirilmişti. Aylık ve Geçici Vergi dönemleri bazında yapılan tercihe göre e-defter berat dosyalarının yükleme zamanları değişiyor.

2024 yılı için e- Defter Berat süreleri belirlendi

 Tüzel Kişiler(Kurumlar Vergisi Mükellefleri) e-Defter’lerini ve bu defterlerin beratlarını aşağıda belirtilen takvime göre oluşturmalıdır. Bu defterlerin beratlarını da belirtilen sürelerde GİB’e iletmelidir.

2024 Yılı e-Defter Berat Yükleme Takvimi

e-Defter Dönemi Berat Yükleme Son Günü
(Aylık Yükleme Tercihi)
Berat Yükleme Son Günü
(Geçici Vergi Dönemleri
3’er Aylık Yükleme Tercihi)
2024 Ocak Ayı 10.05.2024 Cuma Günü 31.05.2024 Cuma Günü
2024 Şubat Ayı 31.05.2024 Cuma Günü 31.05.2024 Cuma Günü
2024 Mart Ayı 01.07.2024 Pazartesi Günü 31.05.2024 Cuma Günü
2024 Nisan Ayı 31.07.2024 Çarşamba Günü 02.09.2024 Pazartesi Günü
2024 Mayıs Ayı 02.09.2024 Pazartesi Günü 02.09.2024 Pazartesi Günü
2024 Haziran Ayı 30.09.2024 Pazartesi Günü 02.09.2024 Pazartesi Günü
2024 Temmuz Ayı 31.10.2024 Perşembe Günü 02.12.2024 Pazartesi Günü
2024 Ağustos Ayı 02.12.2024 Pazartesi Günü 02.12.2024 Pazartesi Günü
2024 Eylül Ayı 31.12.2024 Salı Günü 02.12.2024 Pazartesi Günü
2024 Ekim Ayı 31.01.2025 Cuma Günü 30.04.2025 Çarşamba Günü
2024 Kasım Ayı 28.02.2025 Cuma Günü 30.04.2025 Çarşamba Günü
2024 Aralık Ayı 30.04.2025 Çarşamba Günü 30.04.2025 Çarşamba Günü

Önemli Notlar:

Daha önce e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerin;

  • 2023 hesap dönemi için yapmış oldukları “Berat Yükleme Tercihi”, 2024 hesap dönemi için de geçerlidir.
  • 2024 yılı için berat yükleme tercihini değiştirmek isteyen mükellefler, e-Defter uygulamasına giriş yapıp “Bilgi Güncelle” kısmının “Berat Yükleme Tercihi” bölümünden; Aylık yükleme / Geçici vergi dönemleri bazında yükleme şeklinde seçimlerini değiştirebilir.

Hantal programından vazgeçmeye ne dersin?
Hemen ücretsiz başla.