← Tüm Blog Yazıları

1 Temmuz E-Fatura Geçiş Zorunluluğu

1 Temmuz E-Fatura Geçiş Zorunluluğu

2020 ve 2021 yıllarında brüt satış hasılatı 1 milyon TL'yi aşan mükellefler, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren e-Fatura'ya geçmeye başladı. 2022 ve sonraki hesap dönemleri için brüt satış hasılatı 500 bin TL ve üzeri olan mükellefler ise 1 Temmuz 2023 tarihine kadar geçiş yapmak zorunda.

Türkiye'de Vergi Usul Kanunu'nun 397 sıra numaralı tebliği ile hayata geçirilen e-Fatura, 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulanmaktadır. Bu sistem, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen veri formatı ve standartları kullanarak satıcı ve alıcı arasındaki iletişimi sağlar. E-Fatura, bir faturada yer alması gereken bilgileri içeren elektronik bir belgedir ve iletimi merkezi bir platform olan GİB üzerinden gerçekleştirilir. Kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olup yeni bir belge türü değildir.

E-Fatura'nın sağladığı avantajlar arasında şirket içinde operasyonel süreçlerin yönetilmesinde zaman ve maliyet tasarrufu, tahsilat ve ödeme süreçlerinde kısalma, nakit akışının hızlanması ve bulut uygulamalar sayesinde her yerden kolay ve hızlı erişim sağlanması bulunmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-Fatura uygulamasının amacı, satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan tek bir formata ve standarta dayalı bir sistem oluşturmaktır.

Kimler E-Faturaya Geçmek Zorunda?

  • Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğ kapsamında; 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 2020 ve 2021’de brüt satış hasılatı 1 milyon TL’yi aşan mükellefler, 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 milyon TL cirosu olan; mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan hizmet sağlayıcıları, internet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri ile internet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları,
  • 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 milyon TL cirosu olan; kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışını gerçekleştirenler,
  • 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 milyon TL cirosu olan; gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükellefler,
  • 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 milyon TL cirosu olan; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri e-Fatura’ya geçmek zorundalar.

Ayrıca:

  • ÖTV I sayılı listedeki EPDK lisanslı mükellefler,
  • ÖTV III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler,
  • Komisyoncu veya tüccar olarak meyve ve sebze ticareti yapan mükellefler,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.) de e-Fatura kullanmak zorundalar

Hantal programından vazgeçmeye ne dersin?
Hemen ücretsiz başla.