Yardım Merkezi

Cari

Cari kartlar müşterilerinizi ve tedarikçilerinizi temsil eder.

Detaylı Cari Hareketler

Cari hareket sayfasında ilgili carinin Alacak ve Borç bilgisini, bakiyesini görebilirsiniz.

Cari Kart Listesi

Cari liste sayfasında cari listelerini carilere toplam ait alacak veya borç miktarlarını görebilirsiniz.

Cari Kart Oluşturma

Cari kart oluşturma sayfasından Bireysel veya Kurumsal olarak tedarikçi , müşteri veya hem tedarikçi hem müşteri tipinde oluşturabilirsiniz.